تبلیغات
♥ ♪ EXO Land ♪ ♥ - ببخشیـد

ببخشیـد

سه شنبه 16 شهریور 1395 10:28 ب.ظ

نویسنده : مبینا احمری
اکسـوالـ جونـا
ببخشیـد امـروز سرمـ شلـوغـ بـود و
پستـ نذاشتمـ پوزشـ میخوامـ فـردا=چبـرانـ
البتهـ اگهـ سرمـ شلوغـ نباشهـ کهـ هستـ:(
چنـد تـآ سفـارشـ دارمـ کهـ بایـد تحویلـ بدمـ
ولیـ سعیمـو میکنمـ حاضـرمـ واسهـ
اکسـو جونمـ جونمـو بدمـ:)
قربونتونـ
فعـلادیدگاه ها : ببخشیـد
آخرین ویرایش: سه شنبه 16 شهریور 1395 10:30 ب.ظ